Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

bittermoon
5791 2b17 350

May 29 2015

0962 3eec 350
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby viainsanedreamer insanedreamer

May 08 2015

bittermoon
5171 768f 350
moja forma na lato i wiosnę
Reposted fromemotionalanorexic emotionalanorexic
bittermoon
9415 b3ea 350
no jak nie można zasnąć...
bittermoon
1137 f4de 350
Reposted fromkokosowas kokosowas viaunsteadyshy unsteadyshy
bittermoon
8361 316a 350
bittermoon
Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi.

May 04 2015

1293 969b 350
Reposted fromkyraaskari kyraaskari viainsanedreamer insanedreamer
bittermoon
5445 b267 350
Reposted fromtake-care take-care viaMrB MrB
4478 8b52 350
bittermoon

April 28 2015

bittermoon
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaquotes quotes
bittermoon
7187 f057 350
Reposted fromverdantforce verdantforce viaolimpia olimpia
bittermoon
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viainsanedreamer insanedreamer
bittermoon
8392 ce68 350
bittermoon
0270 a741 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacenturylove centurylove
bittermoon
5107 5c41 350
Reposted fromMuppet Muppet viadestroyed destroyed
2410 020f 350
Reposted fromkattrina kattrina viafajnychnielubie fajnychnielubie
bittermoon
6565 2d43 350
bittermoon
8967 d959 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl